Info k soutěžím

školní rok 2023/2024
 
Všechny informace (propozice) k předmětovým soutěžích jsou zveřejňovány na Portále Plzeňského kraje v sekci Soutěže:

Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)


Informativní seznam soutěží 23-24 


Harmonogram Krajských kol_23_24


Přefakturace jízdného_příloha FA pro školy 




Dokumenty ke stažení (pro organizátory Školních kol):

VZOR Výsledková listina 

Vzor přihlášky do OK a KK 

Vzor přihlášky do okr a krajs CJ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATEMATICKÝ KLOKAN

Na školy byly dne 6.3. 2024 zaslány informace a materiály k letošnímu MK.

Pokud se k Vám nedostaly, napište mi a zašlu Vám je: muzik@ddmtachov.cz


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIZÍ JAZYKY
 

Prosíme pedagogy, kteří budou vysílat vítěze školních kol do kola okresního (u bilingvních kategorií Aj a Nj rovnou do kola krajského, popř. stejně tak u RJ, ŠJ a FJ), aby vyplnili data o žácích v počítači ve Wordu a následně přihlášku dali podepsat řediteli školy.
 
Vzor přihlášky do okr a krajs CJ 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Na školy byly dne 23.11. 2023 zaslány materiály (zadání a řešení) obou kategorií školního kola Olympiády v českém jazyce.

Pokud se k Vám nedostaly, napište mi a zašlu Vám je: 
muzik@ddmtachov.cz


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Na školy byly dne 21.11. 2023 zaslány materiály (zadání a řešení) ke školnímu kolu DěO.

Pokud se k Vám nedostaly, napište mi a zašlu Vám je: muzik@ddmtachov.cz


--------------------------------------------------------------------------------------------
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA


Na školy byly dne 2.1. 2024 zaslány materiály (zadání a řešení) pro školní kola Biologické olympiády kategorie A a B. 


Na školy byly dne 23.11. 2023 zaslány materiály (zadání a řešení) pro školní kola Biologické olympiády kategorie C a D. 

  
Na školní kola kat. C, D budou  mimo jiné potřeba plody šípku.
Doporučuje se učitelům jejich sběr ještě v průběhu listopadu.

Pokud se k Vám nedostaly, napište mi a zašlu Vám je: 
muzik@ddmtachov.cz


...................................................................................................................
  • Kategorie B je určena pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol, 5. a 6. ročníků osmiletých gymnázií a 3. a 4. ročníků šestiletých gymnázií,
  • kategorie A je určena pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol, 7. a 8. ročníků osmiletých gymnázií a 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií
Vážení organizátoři školních kol Biologické olympiády kategorie A a B,
máme za sebou výjezdní pracovní schůzku, kde jsme zkompletovali zadání školních kol, která jdou nyní k recenzím. Z přírodnin budete na organizaci školního kola potřebovat následující 2 věci:

Pro kategorii B pro každého soutěžícího 1x suchý lusk trnovníku akátu
 
Suché lusky trnovníku akátuse  při dozrání rozpadjí na 2 chlopně, na kterých zůstávají semena. Budete potřebovat na každého soutěžícího jeden lusk, tedy 2 chlopně. Ty se dají na opadaných stromech i pod nimi dobře sbírat celou zimu, ale samozřejmě teď je to jednodušší, než pod sněhem.

Pro kategorii A několik mikroskopických preparátů samiček nebo nymf klíšťat
 
Budete potřebovat tolik preparátů samiček nebo nymf klíšťat, aby si je během hodinové úlohy účastníci vystřídali. 
 
Využít můžete klíšťata získaná následujícími způsoby:
- hotové trvalé preparáty ze školních sbírek
- klíšťata konzervovaná lihem (z nichž si soutěžící udělají prepaprát sami)
- nalovit klíšťat plachtováním. Stále jsou pro klíšťata vhodné teploty a plachtování je úspěšné. K větvi, tyči, připevníte bílé plátno a smýkáním nízkou vegetací (bylinným podrostem lesů, luk) nasbíráte klíšťata, která pak pinzetou oberete do epruvety s lihem.
Foto plachtování: https://entomologytoday.org/2021/05/28/interagency-cooperation-drives-discovery-lyme-disease-spirochete-asian-longhorned-tick/tick-surveillance-dragging/
- ke konci roku mívají školy ušetřené peníze, proto můžete zakoupit trvalé preparáty nymf a samic klíštěte obecného a ježčího u firmy Micros http://www.microsnsk.cz/Kontakt.html, kde se do konce listopadu 2023 objeví nabídka. Cena se bude pohybovat kolem 150 Kč za kus.
- katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK v Praze chystá na půlku února 2024 seminář pro cca 30 učitelů, kde si bude možné preparáty vyrobit. Více info o tomto semináři bude rozesíláno v průběhu prosince.

Pro případ, že klíšťata nechcete obstarávat, bude pro Vás již tradičně připraven obrázek s velkým rozlišením, abyste jej mohli studentům poskytnout jako náhradu za mikroskopování.
Prosím, poptávaný materiál před studenty do doby konání školního kola utajte (má proběhnout do 8. 3. 2024).

Děkuji a s přáním toho, ať se Vám letošní ročník BiO líbí, 
 
Petr Šíma,
vedoucí pracovní skupiny pro BiO AB
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROGRAMOVÁNÍ
OK nebudou postup rovnou do kraje!

Programování_propozice  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Výsledky za okres i kraj v tabulce ZDE.

Termín konání soutěže Přírodovědný klokan pro školní rok 2022/2023 je stanoven na 11. 10. 2023.

Na školy byly zaslány zadání a další materiály potřebné pro hladký průběh letošního ročníku soutěže Přírodovědný klokan.

Správné odpovědi byly zaslány mailem na školy dne 10.10. 2023 .
Pokud se k Vám nedostaly, napište mi a zašlu Vám je: muzik@ddmtachov.cz


Statistiku účasti za vaši školu, prosím, doplňte do přiložené tabulky (do sloupečků označených okresem Tachov), uveďte jména žáků na prvních třech místech v každé kategorii. Příloha s názvem „Prirodovedny klokan_2023" obsahuje: list 1 – kategorie Kadet, list 2 – kategorie Junior, list 3 – nejlepší řešitelé.

Statistiku za vaši školu pošlete do 20.10.2023 na mail: muzik@ddmtachov.cz
(termín pro zaslání statistických výsledků za okres musím poslat do 24. října 2023)

Podrobnější pokyny pro vás jsou v souboru Dopis_organizátorům.
Veškeré dokumenty k soutěži také zde:
 Dokumenty k soutěžím - propozice OK (ddmtachov.cz)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

GO je organizována v následujících soutěžních kategoriích:

a) v kategorii A – určené pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií;

b) v kategorii B – určené pro žáky středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
 
Tématem jsou letos nerostné suroviny ČR. V příloze posílám pokyny k přihlášení do soutěže. Termín pro přihlášení je 12. prosince.
Vítězové získají pro svoji školu výukový „surovinový kufřík“, který obsahuje vzorky těžených i nedávno těžených surovin v ČR.
 

GO2024_chci_soutezit 

Návod pro přihlášení do GEO2024 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMOVÁNÍ

OK nebudou postup rovnou do kraje!


Programování_propozice  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Jako každý podzim i letos jsou plánovány instruktážní přednášky ke školním kolům v kategoriích A, B, C, D. Přednášky se uskuteční v následujících termínech.
 
Kategorie A: 6. 12. 2023 od 10.30 hod učebna Kl 313 Kategorie B: 8. 12. 2023 od 9.00 hod učebna Kl 311 Kategorie C: 30. 11. 2023 od 9.00 hod učebna Kl 308 Kategorie D: 24. 11. 2023 od 9.00 hod učebna Kl 201
 
Prosím, předejte tuto informaci studentům na Vašich školách.
Studenty žádáme, aby se nahlásili přes kontaktní formulář, ať víme, kolik připravit materiálů https://forms.gle/FZMHCy8c49rLnJyx8


Termíny krajských kol pro letošní akademický rok jsou:
> Kategorie A – střední školy
> Krajské kolo        středa 17. ledna 2024    

> Kategorie B, C, D – střední školy
> Krajské kolo           středa 24. dubna 2024   

> Kategorie E, F – základní školy
> Okresní kolo          středa 20. března 2024  
> Krajské kolo E           čtvrtek 11. dubna 2024



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTHAGORIÁDA

Na podzim 2023 se nebude konat soutěž Pythagoriáda !
Na přípravu soutěže se bohužel nepodařilo od MŠMT získat finanční prostředky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



JÍZDNÉ ŽÁKŮ A OSOB VYKONÁVAJÍCÍCH DOZOR NAD ŽÁKY

Přefakturace jízdného_příloha FA pro školy 

Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78, které je OŠMS KÚPK pověřeno finančním vypořádáním soutěží, bude náhradu prokázaných nákladů na dopravu veřejným dopravním prostředkem (dále jen "jízdné") na okresní a krajská kola vědomostních soutěží a zpět hradit na základě přefakturování nákladů proplaceného vysílající školou po skončení všech soutěží. Organizátor může, pokud to bude z ekonomických důvodů výhodnější, zajistit k dopravě do místa konání soutěže zvláštní autobus/mikrobus. Účastníci soutěže jsou povinni si zajistit použití nejekonomičtější způsobu dopravy. Upřednostňováno budou proplácení faktur na dopravu veřejným dopravním prostředkem.
Školy mohou zažádat o proplacení jízdného žáků a osob vykonávajících dozor nad žáky na základě vystavení maximálně dvou hromadných faktur ročně za jízdné žáků a osob vykonávajících dozor nad žáky na všechny soutěže, a to za období leden až červen 2023, kdy je fakturu nutné zaslat do 30. 6. 2023, za období září až prosinec 2023 do 14. 12. 2023. Souhrnné faktury budou vystaveny na Středisko služeb školám, Částkova 78, 326 00 Plzeň, IČO: 49777700, a jejich přílohou bude tabulka s uvedením počtu žáků v jednotlivých soutěžích, dozorujících a výší jejich jízdného. Věcnou správnost odsouhlasí organizátor okresního, resp. krajského kola soutěže. Statutární zástupce školy svým podpisem a razítkem na faktuře stvrzuje soulad mezi skutečnou výší jízdného žáků a výší fakturované částky, soutěž uvedenou v tomto dokumentu, okresní a krajské kolo). Není třeba dále dokládat kopiemi prvotních dokladů – jízdenek žáků a osob vykonávajících dozor nad žáky.
Do těla faktury uvedou školy následující text: Fakturujeme Vám náklady za jízdné žáků na okresní a krajská kola vědomostních soutěží v roce 2023 a zpět, a dále pak náklady za jízdné osob
Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek v roce 2023
- 6 -
vykonávajících dozor nad žáky z „název školy“ částku ve výši „xxxx Kč“. Podrobný rozpis je uveden v příloze faktury.
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 si vyhrazuje právo upravit výši proplaceného jízdného s ohledem na výši přidělené dotace/příspěvku.




_____________________________________________________________________
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.