O nás

KDO jsme?
Jsme středisko volného času s pestrou nabídkou zájmových činností, které nabízíme všem bez rozdílu. Tato strategie se odráží také v našem motu, které zní: „Volnočasová náplň pro každého“. Poskytujeme pravidelnou zájmovou činnost (tzv. kroužky), podílíme se na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Dále organizujeme i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, akce příležitostné a termínované, jednodenní výlety, tábory příměstské i pobytové, sportovní soutěže, závody a další. Vše za dostupnou cenu s možností slevy či prominutí úplaty. Ve všech aktivitách dbáme na osvětovou činnost a individuální práci s dětmi (včetně dětí s individuálními vzdělávacími potřebami). Individuální přístup uplatňujeme jak ve sportovních kroužcích, tak i v uměleckých zájmových útvarech, zejména v keramice a tanečních kroužcích, kde účastníci mohou rozvíjet svůj talent. Veřejnosti, školám, školkám, všem, kdo mají zájem, poskytujeme metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc a nabízíme náš pozemek s venkovními atrakcemi ke spontánním aktivitám. Zapojujeme se do komunitního plánování, participace a vzdělávání pedagogů. 

Dům dětí a mládeže je zřizován od 1.7. 2001 Plzeňským krajem.

Předmětem hlavní činnosti Domu dětí a mládeže je příprava a realizace zájmových aktivit pro volný čas. Pravidelná zájmová činnost nabízí aktivity v oblasti sportovní a pohybové, výtvarné a umělecké, přírodovědné, technické a jazykového vzdělávání.

Kromě pravidelných zájmových útvarů, je možné využít nabídky příležitostných akcí, jako například Drakiáda, Běh Mravenčí stezkou, Slet čarodějnic, Den dětí za sportem a pohádkou a řady dalších.

Neopomenutelnou součástí naší činnosti je také pořádání pobytových a příměstských táborů.Plzeňským krajem jsme pověřeni zajištěním organizace okresních kol předmětových a uměleckých soutěží pro okres Tachov a jmenováním okresních komisí ve školním roce 2019/2020 až 2023/2024.

Pověření PK - Soutěže 


Byli jsme zapojeni do výzvy EU - ŠABLONY II.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II
Název projektu: Mraveniště 


Projekt - Výzva EU - ŠABLONY II 

Od 1. ledna 2023 jsme se zapojili do Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK )
Šablony pro SVČ - výzva MŠMT č. 02_2 2 _00 2 

***

Činnost DDM je řízena zejména:
 

 • Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sbírky zákonů
   
 • Školním vzdělávacím programem DDM Tachov
   
 • Zákonem o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  č. 563/2004 Sbírky zákonů

   
 • Vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sbírky zákonů o zájmovém vzdělávání
   
 • Vnitřním řádem, ostatními řády, předpisy DDM, dalšími prováděcími právními předpisy, vyhláškami a ostatní školskou legislativou
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.