JARO

JARO

JARO

20.09.2022

           Jaro
      20.3. - 21.6.

 

   Jaro nás opět probouzí, vrací se k nám slunce a s ním teplo. Začínají kvést květiny a stromy, ptáci se k nám vrací z teplých krajin - prvním bývá čáp, a všichni se chystají na příchod mláďat. Užívejte si vůně a zvuků přírody. Na jaře nás čekají také Velikonoce. Jaro začíná na konci března a trvá až do konce června. Má tedy čtyři dlouhé a krásné měsíce, kdy se nám vybarví všechny stromy a louky do všech možných barev.

 

             Jaro-  více informací pro zvídavé ZDE 

   19.3Čtvrtá neděle, nazývaná „družebná“

 

    Dnes mohli lidé porušit přísný masopustní půst. Byl to den dívčích zábav, při kterých dívky projevovaly náklonnost svým hochům. Na tyto zábavy pekly koláče zvané „družbance.

 

26.3. Pátá postní neděle - Smrtná
 

   Neboli také konec smrtící zimy a vítání krásného a živého jara. V tento den se hází do vody takzvaná Morana, symbol zimy, aby se utopila a poté zničila. Tato postava ženy by měla být vytvořena ze slámy či listí. Vytvořte si svou Moranu, pošlete ji po vodě, a rozlučte se tak se studenou zimou zase na nějaký ten čas.


Smrtná neděle-  více informací pro zvídavé ZDE

 

2.4. Květná neděle – je šestou postní nedělí
 

  Neboli také Květnice či Palmová neděle, je poslední postní nedělí a zároveň začátkem Velikonoc. Dnes naši předkové nosili do kostela kočičky, které byly pokřtěny, aby získaly ochrannou moc pro následující rok. Každý si podle tradice musel v tento den obléknou úplně nové šaty. V tento den je zakázáno péct.
 

                          Květná neděle-  více informací pro zvídavé ZDE


 

VELIKONOCE
9.4.
 

      Hurá, druhý nejoblíbenější svátek dětí v roce je tu! Nezapomeňte si venku utrhnout větvičku kočiček a dát ji doma do vázy pro štěstí. Namalujte si vajíčka, upleťte si pomlázku a těšte se samozřejmě na nějakou sladkou nadílku, která brzy dorazí! A proč se vlastně Velikonoce slaví? Odkud tato tradice pochází? Čti dál a dozvíš se víc.   Velikonoce-  více informací pro zvídavé ZDE


 

       10. 4. Modré pondělí

  Dnes se v kostelech vyvěšovaly modré látky, doma dnes i zítra podle lidových pověr začněte s jarním úklidem a muži by se měli vyhnout pití alkoholu :-) dnes ani zítra se kdysi nesmělo pracovat.

 

        11.4. Šedivé úterý
 

  Dnes by jste měli pokračovat ve velkém úklidu, který jste začali včera, tedy na Modré pondělí.

 

         12.4. Škaredá (černá ) středa


  V tento den zradil Jidáš Ježíše, tedy udělal škaredý skutek. Proto se jí říká také této středě černá. V tento den by se nikdo neměl šklebit, jinak se prý podle lidové pověry bude takto tvářit každou další středu až do příštího roku.


                        Škaredá středa-  více informací pro zvídavé ZDE

 

          13.4. Zelený čtvrtek
 

   Na zelený čtvrtek se nemá nic půjčovat a také byste se neměli s nikým hádat. Odměnou za to se vám pak budou všechny hádky vyhýbat a peníze si k vám samy najdou cestu. Když na zahrádce ještě před rozedněním zatřesete stromy, měly by urodit více ovoce. Dnes by jste měli sníst něco zeleného.
 

Zelený čtvrtek-  více informací pro zvídavé ZDE

 

           14.4. Velký pátek

  Je dnem smutku, protože Ježíš byl v tento den vyslýchán, odsouzen a nakonec ukřižován. V některých městech se hrají pašijové hry. Velký pátek je podle pověr spojen s kouzly. Měly by se například otevírat poklady ve skalách a také památná hora Blaník. V minulosti se věřilo, že se voda z horských pramenů mění na víno.

              Velký pátek-  více informací pro zvídavé ZDE

 

           15.4. Bílá sobota
 

  Den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy. Dnes se pečou mazance a beránci, muži a chlapci pletou pomlázky, zdobí se vajíčka.

              Bílá sobota-  více informací pro zvídavé ZDE


          

           16.4. Velikonoční neděle
                (Boží hod velikonoční)   Je největším svátkem celého liturgického roku. V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých. Přichází Velká noc a po ní Boží hod velikonoční. Křesťané se v ten den radují z příchodu jejich Pána. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel být takovým jídlem obdarován. A kdo v tento den okusil posvěceného beránka, našel podle pověry ztracenou cestu v lesích. (Křesťané si zvolili jako symbol Boha pastýře ovcí, který je hlídá na pastvinách. Ovce věří pastýři, že je ochrání před zlými vlky, stejně tak jako lidé věří Bohu, že je ochrání před peklem, pokud ho budou poslouchat. Občas se nějaká ovce zatoulá, stejně tak jako člověk může přestat věřit v Boha a ztratí se "v lesích nebo na pastvinách" ale pastýř, nebo Bůh, když se zatoulaný bude chtít vrátit, mu ukáže cestu zpět ke stádu. Ježíš měl být Bohem vyslán mezi lidi, aby jim ukázal cestu "domů k pastýři, proto se musel stát "ovcí" aby mu ostatní rozuměli (tedy vzít na sebe stejnou podobu). Mnoho kostelů je tedy zasvědceno právě Ježíši Kristu a lidé se tak za ním mohou vracet, i když už nežije, kdykoliv cítí, že ho potřebují, například při vyřešení nějakého problému.)


      17.4.Velikonoční (Červené) pondělí


   Dnes by si měli přivstat všichni muži, aby stihli vyšupat své partnerky, ženy a dívky do dvanícté hodiny. Jinak vám holky do příštího roku uschnou. Dostanete za to malované vajíčko a možná i mašličku na vaší pomlázku. Užijte si den, dnešek je den veselý a radosti.Pro křesťany je to den oslav, protože život zvítězil nad smrtí (zmrtvýchvstání Ježíše takzvané vzkříšení).

  Při vyšupávání nezapomeňte hlavně přeříkat  takzvanou koledu - básničku nebo říkačku, například:


"Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný."

             Koledy-  více informací pro zvídavé ZDE 30. 4. Pálení čarodějnic

  Dnes v noci se zapalují ohně, staví májky,… Ty se podle tradice musí hlídat před zloději či škodiči z vedlejších vsí a měst. Opět se jedná o veselý den, plný tance a radosti. Přes den se pořádají zábavné akce pro děti, večer je to spíše zábava pro dospělé, kteří slaví mnohdy až do rána. Proč se ale tento svátek slaví - víš? A jak se dříve zaháněly čarodějnice? Pokud ne, čti dál.

            Pálení čarodějnic-  více informací pro zvídavé ZDE 
8 .5. Den vítězství

  Dnes si připomíníme konec druhé světové vákly a osvobození naší Země od nadvlády nacistů. 
Den vítězství-  více informací pro zvídavé ZDE  14. 5. Den matek 

  Dnes slaví svátek naše maminky! Doufáme, že jste jim stihli vyrobit nějaké pěkné přáníčko a dáte jim ho třeba s nějakou sladkostí aby věděly, že pro vás moc znamená a že ji máte rádi.

  Maminku a nejen jí máme rádi samozřejmě celý rok, ale jak vlastně vznikl zrovna tento svátek? A mají svůj svátek i tatínkové? Čti dál.


            Den matek-  více informací pro zvídavé ZDE
 10 . 5. - 27. 5. Ledoví muži 

  V těchto dnes nás navštíví takzvaní „ledoví muži“, mazíci nebo také zmrzlíci. Jedná se o světce. Nejznámější z nich jsou tito tři – Pankrác, Servác a Bonifác. Po nich přichází ještě jedna ,,ledová žena", Žofie. Víš, kdo jsou a proč si je každý rok připomínáme? Kde se v našem kalendáři vzali? Pak čti dál.

            Ledoví muži -  více informací pro zvídavé ZDE

11.5.  Mamertus – Mamert

-  první ledový muž – učený biskup, který žil v 5. století a zavedl prosebná procesí na odvrácení pohrom tzv. Křížové dny.

12. 5.   Pankratius – Pankrác

- druhý mrazík, byl pro svou víru v Římě 12. května 304 popraven (bylo mu 14 let).
  Pankrácův kult se rozšířil po celé Evropě, především pak v Německu. Dnešní Pankrác je ve Francii patronem dětí a prvně přijímajících (pokřťění, přijetí do křesťanství). Ochraňuje mladé rostliny a květy, když máte bolesti hlavy a při křečích - stačí ho prý podle pověsti poprosit, a on vám pomůže - a také pomáhá proti křivé přísaze.

13. 5.  Servatius – Servác

- třetí zmrzlík, biskup, který pocházel z Arménie a žil ve 4. století – stal se patronem zámečníků a stolařů.
  Lidé se k němu modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti nohou a horečka. Také je vzýván, aby ochránil před škodami od mrazu, který přichází nikým nezván ani nevolán.
  Jméno Servác má základ patrně v latinském slově servare - "uchovávat". Znamená tedy něco jako "strážce" nebo "ten, který uchovává".

  


14. 5. Boniface – Bonifác

- čtvrtý ledový muž, byl pro svou víru krutě mučen a pak jej ještě vhodili do vařící smůly. Byl pohřben (a stále je) v Římě na via Latina (kolem roku 306).
  Leč se toto jméno může zdát trošku "podivné", j
méno Bonifác vychází z latinského výrazu (homo) boni fati, což lze přeložit jako „člověk dobrého osudu“, což může znamenat, že každý Bonifác je šťastlivec. I když tenhle Bonifác toho štěstí zase tolik neměl že.


15. 5.  Sophie – Žofie

- nazývána též jako Poslední „ledová světice“, „ledová královna“ nebo také „kuchařka ledových mužů“. Byla sťata asi roku 305.

 Žofie Římská je zobrazována s mečem a neckami - snad symbolika její smrti stětím - ale většinou ji můžeme spatřit s knihou a palmou. K Žofii se lidé modlili, aby se přimluvila a ochránila plodiny před pozdními mrazy a také aby podpořila růst osevu na polích. Proto se doporučuje květiny umístit ven, třeba i na balkon, až po 15.květnu.

  Základem jména je řecké slovo sofía - přeloženo značí „moudrost“. Proto by všechny ženy toho jména - Žofie i Sofie - měly být nejen krásné, ale i moudré.

 
25.5. Svatý Urban

 ,,První malý ledový muž", 
je patronem hlavně pro vinaře a dříve byl velmi uctívaným. V letech 222 až 230 byl sedmnáctým papežem a řídil církev Boží. Svým učením obrátil mnoho pohanů (nevěřících) na křesťanskou víru. Více o tomto svědci a lidové pověry pro tento den naleznete v odkazu.

   Svatý Urban -  více informací pro zvídavé ZDE

 

  26.5. Svatý Filip

  ,,Druhý malý ledový muž". Papež, který byl vyhledávaným zpovědníkem a rádcem. Byl prý velmi duchovně založený, veselý a rád se staral o nemocné a umírající. Bývá vyobrazen jak v pokleku naslouchá chlapci.
 

  27.5. Svatý Beda

  Narodil se v severní Anglii. V sedmi letech byl dán do kláštera a stal se z něj písař. Zaznamenal celou církevní historii v Anglii od počátku až do jeho života, do roku 731. Dva roky na to zemřel. Jen díky Bedovi a jeho umění poskládat roztroušené střípky dějin dohromady máme zachovány životy mnoha britských světců a světic. V roce 1899 byl prohlášen za učitele církve.

 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.