Novinky

29.03.2021 Novinky

TÁBORY AKTUÁLNĚ; INFO PRO STUDENTY; MRAVENČÍ DENÍČEK Nová postupně vznikající rubrika: CO KDY KDE; Mravenčí BLOG

01.03.2021 Máme nový Vnitřní řád DDM Tachov

Jsou v něm nově upraveny podmínky vratek za kroužky, tábory a jiné akce.

01.09.2020 .

Aktuální informace od 24.5. 2021

24.05.2021Milí rodiče,

s účinností ode dne 24. května 2021 se umožňuje osobní přítomnost na skupinové vzdělávání, bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech, v nejvyšším počtu 10 osob v jedné skupině (a to jak účastníků, tak pedagogů a dalších osob) Při individuální konzultaci a individuální výuce (do 10 osob ) se žáci netestují ani není potřeba doložit prohlášení!!!

Je nutné dodržet nezbytná protiepidemická opatření (ochrana dýchacích cest) a dodržet hygienická opatření!

Ode dne 24.5. se nově umožňuje konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině vnějších prostorech při splnění podmínky doložení výsledku testu nebo náhradního způsobu dokladu jako je uvedeno níže (Splnění podmínek) a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají, a to i při pohybu venku bez ohledu na velikost rozestupů, respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let, kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby podle bodu 3 mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest, které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby během cvičení, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, po dobu nezbytnou při konzumaci jídla a pití).

 
Nad 10 účastníků - splnění těchto podmínek: 
 
žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že
o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


Pro akce DDM Tachov, které jsou pro více jak 10 účastníků, máme připravené Prohlášení ke stažení ZDE .Vzhledem k trvajícím omezením jak uvnitř, tak venku se nejedná o obnovení (kroužků) běžné výuky/vzdělávání. 

Kroužky pro letošní školní rok již nebudou!!!
 

Místo toho nabízíme zájemcům různé akce (odpolední aktivity).
Na akce se dle pokynů můžete vloně hlásit.

Sledujte náš web!


Stále platí informace: Kroužky 2020/2021 - Vracení úplaty
viz inforamce ZDE


Děkujeme za přízeň.

Václav Mužík