Novinky

24.06.2020 Koloběžkový den 29.6.

Máš chuť koloběžkovat - více viz akce.

12.06.2020 POZOR - nový příměstský tábor!

Koloběžkování s úsměvem. Pro děti od 2. třídy - 6. třídy ZŠ. S koloběžkou tam i zpět, objedeme Tachov hned. Více v rubrice TÁBORY!

22.05.2020 Obnovení činnosti Mraveniště

Kroužky, které otevíráme, budou probíhat až do konce června!

09.03.2020 Kapacita Táborů!

Je nám líto, pokud se Vaše dítě nedostalo na Vámi zvolený tábor. U příměstských táborů je tradičně ohromný zájem o účast a není v našich silách uspokojit všechny žádosti. Snažíme se, aby nabídka táborů byla co nejširší. Letos jsme nabídku příměstských táborů rozšířili o dva. Děkujeme za pochopení.

06.03.2020 Klientský účet-Přihlášení

Klientský účet-Přihlášení

Vrácení úplaty za kroužky

19.06.2020  
 
Podmínky k vracení úplaty (dále poplatků) za zájmové kroužky - 2. pololetí školního roku 2019-2020 - po nouzovém stavu.
 
Vzhledem k uzavření DDM Tachov od 11. 3. 2020 do 11. 5. 2020 je možno požadovat vrácení poloviny poplatku za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Některé zájmové útvary (kroužky) byly obnoveny od 18. 5. a prodlouženy do 26. 6. 2020. Nárok na vrácení mají jen ti zákonní zástupci, jejichž děti již nenastoupily do obnovených kroužků! Poplatky nebudeme převádět do dalšího školního roku, budeme je vracet bezhotovostně na Vaše účty.
 
O vrácení poplatku můžete zažádat do 20. 8. 2020 prostřednictvím formuláře (ke stažení ZDE) 

Žádosti přineste do DDM nebo zašlete v příloze na mail mraveniste@ddmtachov.cz
 
Upozorňujeme, že uplynutím této lhůty nárok na vrácení části poplatku zaniká a proplacení již nebude možné! Zbylé finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek pro děti do kroužků.
 
! DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Na každý kroužek, za který požadujete vratku, musí být zvlášť podaná žádost.
(př.: 1 dítě chodí na 2 kroužky = 2 žádosti)
 
Vzhledem k velkému množství předpokládaných vratek, je to pro nás z Vaší strany velká pomoc.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Jakékoliv dotazy k této problematice Vám zodpovíme
na tel. 374 723 894, 374 723 895, 739 037 373 (v provozní době DDM)
nebo použijte e-mail: mraveniste@ddmtachov.cz