Novinky

29.03.2021 Novinky

TÁBORY AKTUÁLNĚ; INFO PRO STUDENTY; MRAVENČÍ DENÍČEK Nová postupně vznikající rubrika: CO KDY KDE; Mravenčí BLOG

01.03.2021 Máme nový Vnitřní řád DDM Tachov

Jsou v něm nově upraveny podmínky vratek za kroužky, tábory a jiné akce.

01.09.2020 .

Kroužky 2020/2021

23.05.2021

Milí rodiče,
školní rok se již téměř překlenul, bohužel však bez účasti dětí (či vás, dospěláků) na kroužcích. Velmi nás tato situace mrzí a věříme, že ten další již bude příznivější.

Naše činnost však úplně zastavená není. Aktivity, které běží, můžete sledovat na našich stránkách či facebooku.

Nabízené kroužky v letošním školním roce již spuštěné nebudou.

Místo kroužků máme pro Vás různorodé volnočasové akce, na které budete moct své děti volně přihlásit.



Jak jsme avizovali, o své peníze za kroužky nepřijdete!

Postup vypořádání za neuskutečněné kroužky:

  • V průběhu května budeme stornovat předpisy (platby) za kroužky.
  • Kdo poplatek za kroužek neuhradil, zruší se vám tím pádem doplatek.
  • Kdo již zaplatil, vznikne Vám ve vašem klientském účtu DDM  přeplatek.
    • Tento přeplatek můžete použít například k uhrazení táboru či jiné námi pořádané akce. Použití přeplatku v klientském účtu 
    • Pokud přeplatek nepoužijete, bude Vám automaticky do konce června tohoto roku vrácen na Váš účet.
Poznámka:
Zápisné za kroužky, které probíhaly distančně, se nevrací.
 
A znovu VELKÁ PROSBA: přestože se kroužky nerozběhly, my máme povinnost archivovat papírové přihlášky, aby měl zřizovatel doklad o tom, že je o naši činnost zájem a podpořil nás i v budoucnu. Kdo již přihlášku dodal, ignorujte tuto výzvu. Vás, od kterých přihlášku nemáme, však budeme v nejbližší době kontaktovat s návrhem postupu.

Děkujeme za spolupráci a přejeme co nejvíce zdraví a pohody v nadcházejících dnech májových!

Kolektiv zaměstnnců DDM Tachov